หน้าหลัก  การออกแบบ  การเขียนแบบ  เครื่องมือเขียนแบบ  เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ  การเขียนภาพในงานเขียนแบบ  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบ

มาตรฐานเส้นในงานเขียนแบบ

                                               รูปแสดงความหมายของเส้นที่นำมาใช้ในงานจริง
                                          ที่มา :
http://kruning.cocons.co.th/index.php/vocation/drawing/

 

ประเภทและการใช้งานของเส้น

              จากรูป เป็นการเขียนภาพสามมิติ และภาพสองมิติ ซึ่งจะเห็นว่า สิ่งที่แตกต่างในการเขียนแบบที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความหนา บาง ของเส้น   เส้นนั้นจะช่วยให้การอ่านแบบง่าย และชัดเจน  

ความแตกต่าง ที่แบ่งประเภทความหนาตามลักษณะการใช้งานในการเขียนแบบ


ที่มา :
http://kruning.cocons.co.th/index.php/vocation/drawing/
 

p_firtree_large_3.gifp_firtree_large_3.gifp_firtree_large_3.gifp_firtree_large_3.gifp_firtree_large_3.gifp_firtree_large_3.gif

 
กลับไปหน้าการเขียนแบบ