หน้าหลัก  การออกแบบ  การสเกตซ์หรือการร่างแบบ  ขั้นตอนการสเกตซ์ภาพ  การเขียนแบบ  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   การสเก็ตซ์หรือการร่างแบบ
 

        เป็นสิ่งที่นำมาเป็นสื่อแสดงความคิดออกมาเป็นรูปแบบ คือการร่างและการสเกตซ์ภาพ ซึ่งทำได้สะดวกและรวดเร็ซ ถ้าเราจะผลิตชิ้นงานใดๆ เช่น เก้าอี้นักซักผ้า ขั้นแรกก็ใช้ึความคิดว่ารูปแบบอย่างไรที่ต้องการ เราควรคิดหลายๆ รูปแบบ เพื่อเลือกแบบที่ดีที่สุด เมื่อคิดแล้วอาจลืมได้ ก็ต้องเขียนร่างคร่าวๆ ๆ ไว้ หรือสเก็ตซ์ภาพจากแนวคิดของเรานั่นเอง เมื่อเลือกได้จากแแบบที่ร่างแล้วจึงนำแบบร่างไปเขียนแบบ แบบร่างในชั้นแรกนั้น เราเรียกว่าการ Sketch Disign
       การร่างและสเก็ตซ์ภาพในงานเขียนแบบนั้น จะต้องอาศัยหลักการเขียนแบบทุกประการ แต่หากว่าเราไม่ต้องใช้เครื่องมือ เราใช้มือร่างและเขียนเป็นภาพร่างด้วยดินสอหรือปากกาก็ได้ แต่ที่นิยมคือใช้ดินสอ เพราะสามารถลบและแก้ไขได้สะดวก

      
การสเก็ตซ์ภาพไอโซเมตริก


การสเก็ตซ์ภาพไอโซเมตริก
ที่มา :  หนังสืองานช่างม.1-ม.3 สำนักพพิมพ์วัฒนาพานิชย์


การสเก็ตซ์ภาพออบริค


การสเกตซ์ภาพทัศนียภาพ

การร่างภาพเป็นทัศนียภาพไม่ค่อยนิยมในงานร่างแบบเพื่อผลิตชิ้นงาน แต่นิยมในการเขียนแบบร่างทางสถาปัตยกรรมมากกว่า

 

                  daisynext.gif

กลับไปหน้าการออกแบบ       กลับไปหน้าการสเกตซ์หรือการร่างแบบ