หน้าหลัก  การออกแบบ  การสเกตซ์หรือการร่างแบบ  ขั้นตอนการสเกตซ์ภาพ  การเขียนแบบ  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนของการร่างแบบและสเกตซ์ภาพ
 

            การสเกตซ์ภาพเป็นการเขียนภาพชิ้นงานโดยใช้มือเปล่าโดยการร่างแบบชิ้นงานอย่างง่ายและหยาบๆ เพื่อจะนำไปเขียนแบบที่สมบูรณ์

การสเกตซ์วงกลม

1. สเกตซ์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังภาพ

2. สเกตซ์เส้นศูนย์กลางตัดกัน และสเกตซ์เส้นทะแยงมุุมดังภาพ

3. กำนหดจุดรัศมีของวงกลมลงบนเส้นแปดจุดและสเกตซ์ส่วนโค้งผ่านจุดแปดจุดจนครบรอบวงกลม เมื่อได้วงกลมที่ถูกต้องแล้วจึงลงเส้นหนักทับลงอีกครั้งดังภาพ

การสเกตซ์วงรี

1. สเกตซ์สี่หลี่ยมผืนผ้าและสเกตซ์เส้นศูนย์กลางตัดกันดังภาพ

2. สเกตซ์ส่วนโค้งด้านเล็ก ดังภาพ

3. สเกตซ์ส่วนโค้งด้านใหญ่ ดังภาพ

4. สเกตซ์ส่วนโค้งด้านใหญ่ ดังภาพ

การสเกตซ์ภาพฉาย


ภาพชิ้นงานแบบไอโซเมตริกที่ต้องการสเกตซ์เป็นภาพฉาย

1. สเกตซ์โครงร่างภาพฉายเป็นสี่เหลี่ยม


2.  สเกตซ์แบ่งโครงร่างภาพฉายเป็น 4 ช่อง

3. สเกตซ์โครงร่างรายละเอียดของภาพด้านหน้าและเขียนเส้นเต็มหนักขอบรูปภาพด้านหน้า

4. ลากเส้นฉายภาพจากด้านหน้าไปภาพด้านบนและด้านข้าง

5. เขียนเส้นเต็มหนักเส้นขอบรูปภาพด้านบนและภาพด้านข้าง

 

การสเกตซ์ภาพสามมิติแบบออบริค


ภาพชิ้นงานแบบไอโซเมตริกที่ต้องการสเกตซ์เป็นภาพออบบริค

1. สเกตซ์แนวเส้นหลักของภาพออบริค 3 เส้น


2.  สเกตซ์โครงกล่องสี่เหลี่ยมของภาพออบริค

3. ร่างลายละเอียดของภาพด้านหน้า

4. สเกตซ์ร่างเส้นเอียงลึกลงไปในภาพด้านบนและภาพด้านข้างให้ครบทุกส่วน

5. เขียนเส้นเต็มหนักเส้นขอบรูปภาพด้านบนและภาพด้านข้าง

 

การสเกตซ์ภาพสามมิติแบบไอโซเมตริก


ภาพชิ้นงานแบบไอโซเมตริกที่ต้องการสเกตซ์เป็นภาพไอโซเมตริก

1. สเกตซ์แนวเส้นหลักของภาพออบริค 3 เส้น


2.  สเกตซ์โครงกล่องสี่เหลี่ยมของภาพไอโซเมตริก

3. ร่างลายละเอียดของภาพด้านหน้า

4. สเกตซ์ร่างเส้นเอียงลึกลงไปในภาพด้านบนและภาพด้านข้างให้ครบทุกส่วน

5. เขียนเส้นเต็มหนักเส้นขอบรูปภาพด้านบนและภาพด้านข้าง

 

ข้อควรระวังในการร่างแบบและสเกตซ์ภาพ
pa4_5.gif 

        1. การสเกตซ์ภาพ มีหลักว่าขนาดของแบบเป็นการคาดหมายระยะรวมทั้งมุมต่างๆ และการคาดประมาณ แต่ถ้าใกล้ความเป็นจริงได้ก็จะดี เพราะจะได้ภาพที่มีสัดส่วนที่ดี

        2. การฝึกร่างแบบและการสเกตซ์บ่อย ๆ จะทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญ เส้นจะตรงและดูมีระเบียบเรียบร้อย

        3. ทั้งการเขียนแบบ และการสเกตซ์ภาพ ในงานเขียนแบบนั้น ควรมีการใช้เส้นร่างก่อนและในงานเขียนแบบไม่นิยมการแรเงาในภาพเหมือนการสเก็ตซ์ภาพในงานศิลป์

             daisynext.gif

 กลับไปหน้าการออกแบบ        กลับไปหน้าขั้นตอนของการสเกตซ์ภาพ